Thư viện hình Ảnh

Qua hơn 6 năm hình thành và phát triển, thư viện hình ảnh là nơi để lưu giữa 1 số kỷ niệm của các học viên.

Hình ảnh 1 số lớp học doanh nghiệp

Hình Ảnh các lớp thiếu nhi

Hình Ảnh các lớp mẫu giáo

Cơ sở vật chất